Trang chủ / Thẻ lưu trữ:

Thẻ lưu trữ:

Google chính thức cập nhật thuật toán Penguin Real-time

Google Penguin – thuật toán chống spam link của Google, đã chính thức được cập nhật phiên bản mới: Phiên bản Real-time Penguin

Xem thêm »